Rychlý test na COVID19 z moči - 1 ks v češtině

Kód: KO15MO121
99 Kč
Skladem (1540 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

DPH prominuto dle rozhodnutí Ministerstava financí. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

Jsme výhradní distributor pro ČR. Velkoobchodní odběr zajišťuje jan.martinec@mobler.cz

Certifikáty ke stažení zde...

Tento test na moč je schválen Evropskou komisí jako možný test na Covid-19
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/detail/1447

 

FOAMING TEST - jediný test, který rozpozná nákazu před projevem příznaků

Sada testu na detekci Covid-19 ze vzorků moči u jedinců podezřelých z nákazy coronavirem Covid-19 včetně virové nálože.

Články o testu na COVID-19 z moči
https://tn.nova.cz/clanek/rychle-a-v-pohodli-domova-novy-test-na-covid-nakazu-odhali-z-moci.html

https://cnn.iprima.cz/neprijemny-vyter-z-nosohltanu-test-lze-provest-z-moci-i-dalsich-vzorku-18813

Test pěnivosti - testovací souprava Covid-19 Screening Test Kit je registrována v systému sledování produktu a má prohlášení CE a certifikáty ISO.

 

Viry jsou infekční agens a lze je pozorovat pouze mikroskopem, které obsahují jejich vlastní genetické struktury, proteinové struktury a aminokyselinové struktury, které jsou subsekvencí těchto proteinových struktur. Virus, který způsobuje onemocnění Covid-19 (Sars Cov-2), je RNA virus s vlastní genetickou strukturou, proteinovými a aminokyselinovými strukturami.

Sars Cov-2 se rychle množí, jakmile vstoupí do těla. Mezitím, než nastanou klinické příznaky a nálezy na plicích, se v těle začnou objevovat některé metabolické a chemické změny. Některé z těchto změn můžeme pozorovat takřka hned v krvi a moči. Na to mohou navazovat testy, jakožto tento zatím jediný test, který ve Vás rozpozná nákazu COVID19 hned po vstupu viru do těla a ještě v jeho inkubační době před projevením příznaků.

Základní kameny proteinové struktury viru Sars Cov-2 se stávají z aminokyselin serinu a argininu. Reaktant ve zkumavce Foaming Test je zvláště citlivý na tyto aminokyseliny a jejich metabolity. Z tohoto důvodu test rozhodně nefunguje u druhů chřipky, jejichž proteinová struktura se skládá z aminokyselin lysinu a glutaminu. Výrobce vyvinul test, který z moče zkoumá metabolity Sars Cov-2, nejen živý a mrtvý virus jako u Antigenních testů a PCR testů.

Proto výsledky tohoto testu jsou daleko průkaznější, než výsledky jakéhokoliv testu včetně PCR, který nákazu objeví později.

Chceme-li zastavit šíření viru Covid19, musíme identifikovat nakažené 2,3 dny (dle studie) před projevem prvních příznaků, kdy je v jejich těle dostatek viru k jeho následnému šíření na ostatní lidi. K tomu nám antigenní ani PCR testy nepomohou. 


Největší výhody našeho testu jsou, jak velmi rychle ukazuje okamžitou virovou zátěž a taky predikuje klinický stav pacienta dle stupnice na zkumavce.
PCR testy v ČR mohou označit pacienta obvykle jen za pozitivního nebo negativního. Ale tento test může pacientovi říct, že jste klinicky dobří, špatní, velmi špatní. To je obrovská výhoda pro pacienty a lékaře. 

Jak se zvyšuje virová zátěž v těle, struktury patřící viru, metabolity virových struktur a některé látky, které se tvoří kvůli problémům nepřímo způsobeným virem, se začnou vylučovat močí. Rychlost množení přímo souvisí s infekční schopností viru, počtem přenášených virů na jednotlivce, silou imunitního systému člověka, jeho metabolismem a dalšími nemocemi.

Reaktant (MSK) v testu je speciálně připravený v laboratoři a reagující pěněním s některými látkami patřícími k viru (a metabolity těchto látek), které by normálně neměly být v moči a jsou způsobeny virem. Vzorek ve zkumavce pění. Rychlost pěnění se zvyšuje přímo úměrně virové zátěži v těle. Méně pěny se vyskytuje u lidí s nízkou virovou zátěží a na začátku infekce po vstupu viru do těla a více pěny se vyskytuje u lidí s větší virovou zátěží tzn. na špičce průběhu infekce.

Na základě údajů získaných z laboratorních studií u pacientů s diagnostikovanou COVID-19 a zdravých jedinců, kteří COVID-19 neměli, byla na zkumavce vytvořena barevná škála. Výsledky zkoušky pěnivosti se hodnotí podle této barevné škály.

 

Balení obsahuje:

  • Jednotlivě zabalená testovací zkumavka na moč s aktivní látkou
  • Extrakční nádoba na moč
  • Stříkačka na přesné stanovení hladiny moči ve zkumavce
  • Příbalový leták v Češtině 1 ks

 

Velice snadné provedení:

1) odšroubujte víčko a odeberte moč do velké nádobky (ne do zkumavky)
2) zašroubujte víčko a strhněte nálepku na víčku
3) vezměte do ruky zkumavku a žlutým víčkem ji nasaďte dovnitř na ventil v nádobce s močí (zkumavku nasazujete ze shora do nádobky)
4) moč začne díky podtlaku proudit nahoru do zkumavky, je velice důležité ji naplnit přesně k černé rysce (pokud se nepovede, tak odeberete nebo přidáte pomocí injekční stříkačky přesně na rysku)
5) třepejte se zkumavkou 15 sekund
6) poklepejte na zkumavku, aby pěna spadla a nechte 60 sekund stát na rovném povrchu
7) tam kde Vám končí pěna odečtěte výsledek 

Výsledky pěnového testu na detekci COVID-19

Zelená zóna:
V moči se nenachází žádná virová nálož. Přívětivý klinický nález. Nachází-li se výsledek pěnového testu u osob, které byly pozitivně testovány na onemocnění COVID-19, v zelené zóně, jedná se o úspěšnou léčbu a virová nálož v těle byla zlikvidována. Osoby, jejichž výsledek pěnového testu se nachází v zelené zóně, ale zároveň mají pozitivní PCR test: Vzhledem k tomu, že mohlo z nějakých důvodů, jako je kontaminace a/nebo zkřížená reaktivita, dojít k chybnému vyhodnocení PCR pozitivity, by se příznaky měly vyhodnotit v plně vybaveném zdravotnickém zařízení. Osoba by měla podstoupit příslušné krevní testy, HRCT plic a opětovně absolvovat nový PCR test.

 

Žlutá zóna:
Přítomnost nižší virové nálože v moči (a/nebo patologických změn souvisejících s vylučováním určitých látek, které by za běžných okolností neměly být v moči přítomny) znamená podezřelý klinický nález. U osoby je nutná další kontrola*.

* Osoby, u nichž je nutná další kontrola:

  1. Osoba, u které nebylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, ale mohla se virem nakazit a je ve fázi inkubační
  2. Osoba, u které bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nachází se ve fázi monitorování.
  3. Osoba s abnormálním klinickým nálezem vylučovaných látek, které by vyjma případu onemocnění COVID-19 za běžných okolností neměly být v moči přítomny.

V tomto případě je nutné posoudit, zda osoba, jejíž výsledek pěnového testu se nachází ve žluté zóně, zároveň vykazuje příznaky onemocnění COVID-19. Osobám mající příznaky, jejichž výsledky pěnového testu se nachází v horní části žluté zóny, se doporučuje konzultace stavu se zdravotnickým zařízením a přijetí včasných opatření, jako je dodržování společenských rozestupů a hygienických a ochranných nařízení. Osoby bez příznaků by z preventivních důvodů neměly být v úzkém kontaktu se členy rodiny a okolím. Měly by nosit roušky a řídit se hygienickými a ochrannými nařízeními a dodržovat společenské rozestupy. Mezitím by se měly nechat vyšetřit na látky, které by za běžných okolností neměly být v moči přítomny. Pokud budou výsledky tohoto hodnocení standardní a výsledek 2 až 3 pěnových testů provedených po sobě zůstane ve žluté zóně, případně postoupí do oranžové zóny, měly by tyto osoby konzultovat svůj stav se zdravotnickým zařízením. Osoby, jež mají pozitivní klinický nález na látky, které by za běžných okolností neměly být v moči přítomny, a nevykazují příznaky onemocnění COVID-19, by svůj stav měly konzultovat se zdravotnickým zařízením a nechat se vyšetřit na nemoci močového ústrojí.

Oranžová zóna:
Přítomnost vyšší virové nálože v moči (a/nebo patologických změn souvisejících s vylučováním určitých látek, které by za běžných okolností by neměly být v moči přítomny) znamená nepříznivý klinický nález. Osoby mající příznaky onemocnění COVID‑19, jejichž výsledky testu se nacházejí v oranžové zóně, by měly kontaktovat nejbližší zdravotnické zařízení a zároveň maximálně dodržovat pravidla společenských rozestupů a hygienická a ochranná nařízení. 
Osoby bez příznaků, jejichž výsledky testu se nacházejí v oranžové zóně, by rovněž měly kontaktovat nejbližší zdravotnické zařízení a maximálně dodržovat pravidla společenských rozestupů a hygienická a ochranná nařízení. Tyto osoby by měly být vyšetřeny na onemocnění COVID-19 i nemoci močového ústrojí.

 

Červená zóna:
Přítomnost velmi vysoké virové nálože v moči (a/nebo patologických změn souvisejících s vylučováním určitých látek, které by za běžných okolností neměly být v moči přítomny) znamená závažný klinický nález. 
Všechny osoby, jejichž výsledky testu se nacházejí v červené zóně, by měly okamžitě přejít do karantény, neprodleně kontaktovat nejbližší plně vybavené zdravotnické zařízení a dodržovat pravidla společenských rozestupů a hygienická a ochranná nařízení na nejvyšší možné úrovni. Všechny osoby, se kterými přišly do kontaktu, je nutné podrobit stejným podmínkám. Tyto osoby by se měly nechat podrobně vyšetřit na onemocnění COVID-19 i nemoci močového ústrojí, i když nemají žádné příznaky.

 

Vlastnosti:

  • Relativní citlivost/senzitivita: 92%   
  • Relativní specifita: 89 %
  • Celková hodnota: 90,5%

Informační leták, příbalový leták, report z klinické studie.

 Manuál v češtině ke stažení zde..

Pěnový test na moč jako prediktivní nástroj pro diagnostiku, prognózu a monitorování COVID 19: Předběžné výsledky klinické studie

Prezentujeme předběžné výsledky první klinické studie s testem pěnění moči (UFT), který má prediktivní a prognostickou hodnotu v diagnostice COVID 19, predikci prognózy a hodnocení odpovědi na léčbu. V nemocnici terciárního vzdělávání a výzkumu v Istanbulu byly vytvořeny 4 skupiny odebráním vzorků moči od 3 skupin pacientů, jejichž informovaný souhlas byl získán: Skupina A: ambulantní pacienti s podezřením na COVID-19 a následní sledování, Skupina B: hospitalizovaní a pacienti léčení, Skupina C: intenzivní pacientů léčených na jednotce péče (JIP), Skupina D: Jako kontrolní skupina bylo zahrnuto 30 zdravých dobrovolníků. Vzorky moči odebrané všem  skupinám ve sterilním kontejneru na moč byly dodány do laboratoře do jedné hodiny. 2,5 ml vzorku moči bylo přidáno do zkumavky UFT a třepáno po dobu 15 sekund a hladina pěny vytvořena podle barevné stupnice, byla hodnocena vizuálně. Další údaje o pacientech byly získány z nemocničního informačního systému a ošetřujícího lékaře. Klinický stav ( mírný, střední, těžký), výsledky testů RT-PCR, počítačová tomografie (CT) a biochemické testy, pokud existují, byly porovnány s výsledky UFT a byly statisticky vyjádřeny ny hladině významnosti p0,05 . Výkonnostní charakteristiky UFT, jako je citlivost, specificita, pozitivní a negativní prediktivní hodnota a poměr pozitivní pravděpodobnosti, byly statisticky vypočteny podle výsledku PCR a/nebo CT.

Výsledky: Distribuce výsledků UFT u kontrolní skupiny, ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů a pacientů na jednotce intenzivní péče. Mezi oběma skupinami byl statisticky významný rozdíl (p=0,0001). Čísla UFT v oranžové a červené oblasti u hospitalizovaných pacientů a pacientů na jednotce intenzivní péče , Bylo statisticky významně vyšší než u kontrolních a ambulantních skupin. Diagnostická přesnost UFT byla stanovena ve všech skupinách a průměrná citlivost byla 92% (95%CI:87-95%) a specificita byla 89% ( 95% CI:80-98%).

Doplňkové parametry

Kategorie: Testy
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
5
16x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
LR Avatar autora | 18.3.2021
Po skouknutí návodu bylo otestování snadné, rychlé. Výsledek se shodoval s následným PCR.
5
LS Avatar autora | 16.3.2021
Zatím jsem nevyužila
5
MT Avatar autora | 14.3.2021
Naprosto super
5
SV Avatar autora | 13.3.2021
Rychlé a jednoduché.
5
JT Avatar autora | 13.3.2021
Rychlost testu, jednoduchost a snad i přesnost.
5
EV Avatar autora | 13.3.2021
Dorazil včas , aplikace jednoduchá.
5
MS Avatar autora | 12.3.2021
zásilku jsem obdržela pozdě, takže jsem tento produkt zatím nevyužila
5
MJ Avatar autora | 12.3.2021
Skvělé
5
JK Avatar autora | 11.3.2021
Test je rychlý a provede se bez obtíží. Cena je vysoká, při dodání indikační látky by šlo, aby ostatní pomůcky testu využívala jedna osoba opakovaně pro více testů. Je vhodný pro testování doma i pro všechny věkové skupiny a bez bolesti.
5
JN Avatar autora | 10.3.2021
Naprosto geniální. Jednoduché, rychlé, pokud je spolehlivost deklarovaných 90%, tak jde asi o nejlépe aplikovatelný test i když zatím poměrně drahý a neumožňuje masové nasazení ve formě.
5
IJ Avatar autora | 10.3.2021
je to ok
5
JZ Avatar autora | 9.3.2021
Zatím jsem nevyužila.
5
DR Avatar autora | 5.3.2021
Super.
4
RP Avatar autora | 18.2.2021
rychlý nákup, ale přišel bez českého návodu. Jinak s dodáním nebyl žádný problém, doporučuji (pouze nutnost dodat český návod)
5
ZC Avatar autora | 16.2.2021
Test je zajimavy
5
BW Avatar autora | 16.2.2021
Nesrovnalosti v návodu na použití, ale to není problém Vaší firmy, ale výrobce, jijnak doručeno rychle a v pořádku
5
VB Avatar autora | 11.2.2021
Ok