Kontakt pro velkoobchodní spolupráci: +420 606 618 281

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Check-in services s.r.o. IČ 060 84 575 se sídlem Sokolská 1614/64, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7

email: info@mobler.cz

telefon: 733 200 815

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Aleš Honc, info@mobler.cz, 733 200 815

 
II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5ti let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • pracující v účetním oddělení.
 • přepravci zboží – především kurýr Mobler a přepravní společnost Toptrans.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesel do počítačů na nichž se osobní údaje zpracovávají a pomocí antivirového systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII.

Cookies

 1. V rámci provozu našich webových stránek provádíme též zpracování cookies.
 2. Cookies jsou textové soubory obsahující informace, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
 3. Na našich webových stránkách používáme následující cookies:
 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies nelze zakázat, pokud chcete využívat naše webové stránky.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 1. Souhlas s používáním cookies může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
 2. Používat cookies mohou též třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na našich webových stránkách.
 3. Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

PHPSESSID

Mobler.cz

Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

2 dny

_nss

Mobler.cz

Prevence proti crosssite scripting

Session

access_token

Mobler.cz

Zachovává nastavení uživatele na stránkách - přihlášení uživatele.

2 dny

km_cart

Mobler.cz

Zachovává obsah košíku uživatele.

Session

km_cookie_consents

Mobler.cz

Zapomatovává si nastavení souhlasu s cookies.

Session

_ga

Mobler.cz

Cookie nastavená službou Google Analytics vytváří statistický identifikátor, který generuje údaje o tom jak je webová stránka používána.

2 roky

_gat

Mobler.cz

Cookie nastavené službou Google Analytics slouží k omezení počtu žádostí na server

1 den

_gid

Mobler.cz

Cookie nastavené službou Google Analytics slouží k rozlišení uživatelů

1 den

_fbp

Mobler.cz

Cookie nastavené službou Facebook k poskytování reklamních produktů pro nabízení v reálném čase od inzerentů třetích stran.

1 den

sid

Seznam.cz

Cookie využívaná pro identifikaci zařízení v rámci všech služeb Seznam.cz.

30 dní

APNUID

Seznam.cz

Slouží k identifikaci uživatelů v systému

120 dní

KADUSERCOOKIE

Seznam.cz

Slouží k identifikaci uživatelů v systému

120 dní

cmppersisttestcookie   

Seznam.cz

Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.

13 měsíců

euconsent-v2  

Seznam.cz

Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů

13 měsíců

szncmpone

Seznam.cz

Pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení

13 měsíců

szncsr 

Seznam.cz

Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.

neexpiruje

NID

Google.cz

Přizpůsobení reklam ve službách Google

6 měsíců

1P_JAR

Google.cz

Shromažďování statistik webových stránek

30 dní

CONSENT

Google.cz

Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.

13 měsíců

c_user

Facebook.com

Uložení jedinečného ID uživatele

2 roky

datr

Facebook.com

Kontrola kvality dat

1 rok

Fr

Facebook.com

Přizpůsobení reklam ve službách Facebook

3 měsíce

sb

Facebook.com

Pro uložení podrobností o prohlížeči

2 roky

xs

Facebook.com

Uložení jedinečné ID relace

1 rok

DSID

doubleclick.net

Pro uložení uživatelských preferencí ve službách Google

2 týdny

IDE

doubleclick.net

Přizpůsobení reklam ve službách Google

13 měsíců

 

 

 

 

 

 1. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů v položce Nástroje.

 

 IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX